You are here

Mäter verkligen din Lie & Loft Maskin rätt?

Med 150004-XXXX Calibration gauges for Lie and loft bending machines kalibrerar du din maskin på ett bra sätt!

Finns även för en Putter Lie & Loft maskin! Den med dubbla pinnar (se bilden längst ner).

Ni hittar dessa på Bending Machines/Accessories

https://www.wilprod.se/taxonomy/term/107

Peter Qvarfordt