You are here

Basic Plus med Hans Agardh & Wilprod Sportagenturer AB

Denna fortsättningskurs inriktar sig på att bygga och reparerar en golfklubba, på absolut bästa sätt.

Målet med Basic Plus är:

* Reparera och bygga klubbor på ett ”riktigt” sätt.

* Ta isär klubbor, på ett sådant sätt, att skaften inte skadas.

* Jämföra byggda klubbor, som är byggda med en svingviktsvåg eller med en MOI-maskin.

* Korta drives och få dem spelbara igen med Hot Melt.

Läs mer på..... http://wishongolf.se

Välkomna!

Peter Qvarfordt