You are here

PGAs tränarutbildning

Vi har för andra året hållit utbildning i klubbreparationer på PGAs tränarutbildning. Tränarutbildningen är 3-årig och varje höst har dom ett skede på Bosön i november. Vi håller ett pass med varje årskurs där dom lär sig om golfklubbornas egenskaper och hur man bygger och reparerar.

Hans Agardh