You are here

Basic Plus kurs 161123

Bilden överst…. från vänster, Hans Agardh (föreläsare), Johan Söderberg (Mekla Golf), Michael Brink (PGA Danmark) och Brad Humphreys (Verkstadsansvarig Dormy Golf)

Hans Agardh